Mijn bibliotheek
Inloggen

Onthoud mijn klantnummer Let op: gebruik deze optie niet op een gedeelde of openbare computer.

PINcode vergeten?

Zoekfilters

Dag van de Haagse Herinneringen

 

Van hofje tot diaconie - zorg voor ouderen in Den Haag

Haagse Herinneringen is een project waarin  Hagenaars en Hagenezen aan een Verhalentafel hun herinneringen aan een specifiek Haags thema met elkaar delen. Sinds 2006 zijn er al meer dan 30 Verhalentafels georganiseerd door Bibliotheek Den Haag in samenwerking met het Haags Historisch Museum en het Haags Gemeentearchief. Alle herinneringen, in de vorm van verhalen en Dgi-Tales (korte filmpjes) zijn terug te vinden op de website www.haagseherinneringen.nl. In oktober, tijdens de Maand van de Geschiedenis én de Maand van de Vitaliteit, organiseren we een dag rondom Haagse Herinneringen. Dit jaar is het thema Van Hofje tot diaconie - zorg voor ouderen in Den Haag

Het programma (onder voorbehoud)

13:00    aftrap Maand van de Vitaliteit en presentatie van het boek ‘Den Haag seniorvriendelijke stad toen en nu’

13:30    lezing Haagse hofjes door Coos Wentholt

14:15    lezing Haagse diaconie door Jurjen Vis

15:00    keuze uit de volgende onderdelen:

  1.   Gasthuizen lezing door Marie-Christine Engels
  2.   Hofjeswandeling o.l.v. Coos Wentholt volgeboekt
  3.   Bezoek Oude mannenhuis o.l.v. Bob Zwaal volgeboekt
  4.   Workshop biografieschrijven o.l.v. Pauline v. Munster volgeboekt
  5.   Zitwandeling arm & rijk - Workshop Haags Historisch Museum

16:15   Afsluiting met hapje en drankje

Doorlopend informatiemarkt

Lezing Coos Wentholt: Haagse Hofjes
De liefdadigheidshofjes in Den Haag zijn gesticht door een organisatie, zoals de Heilige Geest, per testament (het Hofje van Nieuwkoop en het Hooftshofje) of bij leven (het Hofje van Wouw en het Rusthofje). Al aan het eind van de Middeleeuwen werden de eerste hofjes gesticht om de arme oude medemens te helpen. Vaak waren ze bedoeld voor alleenstaande mannen en vrouwen, maar in de praktijk kwamen er meestal alleen vrouwen terecht. Zij moesten dan wel van onbesproken gedrag zijn, maar wat dat precies inhield weten we niet. Het jongste hofje is de Rusthof dat gesticht is door mevrouw Groen van Prinsteren in 1841. Historica  Coos Wentholt werkte jarenlang bij het Haags Gemeentearchief en schreef diverse publicaties over de geschiedenis van Den Haag.

Lezing Jurjen Vis: Haagse diaconie
De protestantse diaconie van Den Haag is niet slechts een oud eerbiedwaardig instituut. De diaconie is nog altijd actief in de zorg en ze neemt initiatief op tal van terreinen, alleen of in samenwerking met de stad. De hervormde diaconie kwam in 1574 natuurlijk niet uit het niets; ze had voorgangers gehad. Zoals echter de kerken van de reformatie voor hun armen, ouderen en weeskinderen zorgden was volstrekt nieuw ten opzichte van hoe die zorg in de middeleeuwen was georganiseerd. De diaconie kreeg in 1574 ook de zorg over de Huiszittende armen, de algemene armen, opgedragen. In het verhaal van de diaconie spiegelt zich de geschiedenis van Den Haag. Ook het Huis van Oranje is prominent aanwezig. Jurjen Vis is zelfstandig historicus, musicoloog en musicus. In juni 2017 verscheen van zijn hand: Diaconie. Vijf eeuwen armenzorg in Den Haag. Zie voor meer informatie: www.jurjenvis.nl

Keuze 1: Haagse Gasthuizen lezing door Marie-Christine Engels
Tijdens de Middeleeuwen vervulden de Gasthuizen een belangrijke rol in de sociale en medische zorg in Den Haag. Het accent lag daarbij op zorg voor ouderen en kwetsbaren plus de niet besmettelijke zieken. Na de Reformatie was hun rol niet uitgespeeld, maar de Diaconie was wel een grotere speler geworden. Marie-Christine Engels is historica en archivaris. Ze werkte mee aan de Geschiedenis van Den Haag en schreef in opdracht van twee stichtingen het boek Haagse Gasthuizen door de eeuwen heen. Het Sint Nicolaasgasthuis, het Sacramentsgasthuis en het Oude Mannenhuis nader bekeken.

Keuze 2: Hofjeswandeling o.l.v. Coos Wentholt (volgeboekt)
Tijdens de wandeling brengen we een bezoek aan het Heilige Geesthofje aan de Paviljoensgracht en het hofje van Wouw aan de Lange Beestenmarkt. Om daar te komen lopen wij vanaf de bibliotheek door de Joodse buurt die zich uitstrekte van het Spui tot aan de Paviljoensgracht.

Keuze 3: Bezoek Oude Mannenhuis (Oude Molstraat) o.l.v. Bob Zwaal (volgeboekt)
Het Oude Mannenhuis werd in 1772 gebouwd. Jacob van Beieren van Schagen liet na zijn dood zijn geld na voor een ‘armen fundatie’ waarmee de bouw gefinancierd kon worden. Tot 1980 heeft het gebouw als oude mannenhuis gefunctioneerd. De mannen woonden in kleine kamers langs gangen. Inmiddels zijn de kamertjes gemoderniseerd op één na. Die ene kamer heeft de Stichting Noodopvang Haaglanden (de huidige eigenaar) zoveel mogelijk in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Trouwens overal waar je rondloopt in het gebouw ervaar je de sfeer van voorbije eeuwen, zoals de marmeren gangen en oude baksteen gevels rondom de binnentuin.

Keuze 4: Workshop biografie schrijven o.l.v. Pauline van Munster (volgeboekt)
In deze workshop komen de technieken aan bod die nodig zijn om een gestructureerd verhaal vorm te geven. Hoe verwerk je de biografische gegevens tot een leesbaar en boeiend verhaal? Wat heb je nodig om tot een helder en waarheidsgetrouw verslag te komen? Wat vertel je niet en wat vertel je wel? Moet je het verhaal chronologisch schrijven of kan het ook anders? Wat is een dialoog? Hoe maak je een verhaal levendig? Wat is een vertelperspectief en hoe bouw ik spanning op? Pauline van Munster is docent biografieschrijven en eigenaar van Het Schrijfatelier (www.hetschrijfatelier.com). Sinds 2011 is zij verbonden aan Haagse Herinneringen als schrijfdocent.

Keuze 5: Arm en Rijk, Zitwandeling o.l.v. museumdocent Haags Historisch Museum
Bezoek al zittend vanuit uw stoel in de bibliotheek samen met een museumdocent de voorbije tentoonstelling Arm en Rijk, Rijk en Arm van het Haags Historisch Museum. De verhalen over zand en veen, van stadspaleis tot krotwoning worden verteld aan de hand van verschillende voorwerpen. Het zal niet alleen luisteren zijn, we zijn ook benieuwd naar uw verhalen, met de voorwerpen die we laten zien hopen we u aan te sporen om meer te vertellen. 

Reserveren

Centrale Bibliotheek, Spui 68, Studio B (eerste verdieping). De toegang is gratis, wel reserveren via saskia.kuus@denhaag.nl. Geeft u bij het aanmelden de deelsessie van uw keuze aan (bij sommige deelsessies geldt een maximaal aantal deelnemers). Uw aanmelding is definitief na een bevestiging van ons.

Bibliotheek Den Haag biedt u deze middag aan, samen met  het Haags Gemeentearchief en het Haags Historisch Museum.

Hofje door P. van Alff 1914 (HGA) Hofje door P. van Alff 1914 (HGA)
Bibliotheek Den Haag