Mijn bibliotheek
Inloggen

Onthoud mijn klantnummer Let op: gebruik deze optie niet op een gedeelde of openbare computer.

PINcode vergeten?

Zoekfilters

Over Bibliotheek Den Haag

Bibliotheek Den Haag is een onderdeel van de Gemeente Den Haag en valt onder de Dienst Publiekszaken. De wethouder Robert van Asten (D66), wethouder Mobiliteit, Cultuur en Strategie heeft Bibliotheek Den Haag in zijn portefeuille.

Bibliotheek Den Haag is er voor alle Hagenaars en speelt een verbindende rol in elke wijk van Den Haag. We willen zorgen dat iedereen vrije toegang heeft tot informatie en we willen een ontmoetingsplek zijn in de wijk waar allerlei activiteiten plaatsvinden. Per jaar begroeten wij ruim 2,5 miljoen bezoekers in de Centrale Bibliotheek en onze 13 wijkbibliotheken.

De speerpunten uit de 'Meerjarenvisie 2016-2019' zijn gericht op het aanleren en verbeteren van vaardigheden met betrekking tot taal, lezen en mediawijsheid, De bibliotheek zal de inspanningen op die gebieden intensiveren: inhoudelijke verdieping door nieuwe activiteiten in de vorm van trainingen/lessen en adviseringsspreekuren.

Ook de verdere ontwikkeling van de digitale bibliotheek en de verdere versterking van de Centrale Bibliotheek zijn als speerpunt benoemd. De ambities op het gebied van deze speerpunten worden in afzonderlijke jaarprogramma’s uitgewerkt en in operationele doelstellingen vertaald

Tegelijkertijd wordt er van uitgegaan dat gemeentelijke programma’s voor bevordering van taal, lezen en mediawijsheid waar mogelijk door de bibliotheek worden vormgegeven. In het lesaanbod van taal en lezen voor autochtone Nederlanders (NT1) en voor migranten (NT2) verzorgt de bibliotheek een vaste component.

Bibliotheek Den Haag