Mijn bibliotheek
Inloggen

Onthoud mijn klantnummer Let op: gebruik deze optie niet op een gedeelde of openbare computer.

PINcode vergeten?

Zoekfilters

Missie

Er hebben zich de afgelopen 10 à 15 jaar veel veranderingen voorgedaan in het functioneren van de bibliotheek. De bibliotheek heeft een veel breder takenpalet dan voorheen, waardoor het praktisch ondoenlijk is om de essentie van de bibliotheek in één zin samen te vatten. Het benoemen van een aantal kenmerken is een stuk eenvoudiger:

 

  • De bibliotheek is een instelling met een breed palet aan functies en taken. Naast lezen en literatuur zijn er nog vier belangrijke functies neergelegd in de bibliotheekwet.
  • De bibliotheek is een educatieve instelling: je komt er om jezelf te verrijken door te lezen of iets te leren; dit onderscheidt de bibliotheek van buurthuizen en hulpverlenende instellingen.
  • De bibliotheek is er voor iedereen. Het is de enige publieke plek waar iedereen komt: jong en oud, arm en rijk, hoog- en laag opgeleid, Hagenaar en expat. Bibliotheken zijn unieke en positieve elementen in de stad. Ze vormen als plekken van vanzelfsprekende ontmoeting een belangrijk factor in het realiseren van sociale cohesie[1].
  • De bibliotheek is een instelling van de grote volumes: met meer dan 100.000 leden en meer dan 2,5 miljoen jaarlijkse bezoekers behoort ze tot de grootste culturele instellingen van het land.
  • De bibliotheek is een netwerkorganisatie die nauw samenwerkt met partnerinstellingen om haar doelen te realiseren. In toenemende mate gebeurt dit ook door partners op de werkvloer te integreren in het bibliotheekbedrijf.
  • De bibliotheek is een instrument voor de gemeente om invulling te geven aan beleid op verschillende gebieden; of het nu gaat om preventie in de gezondheidszorg, emancipatie of taalstimulering: de bibliotheek is hierin een nuttig instrument.

Het is dan misschien niet goed mogelijk om de essentie van de bibliotheek in één zin uit te drukken, met deze karakteristieken als uitgangspunt is het wel mogelijk een missie te formuleren:

De bibliotheek verrijkt de individuele burger en
levert toegevoegde waarde aan de  stad als geheel.

  

Bron: Beleidsvisie 2016-2019 Bibliotheek Den Haag


[1] Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, Niet langer met de ruggen tegen elkaar,een advies over verbinden, advies 37, 2005.

Bibliotheek Den Haag