Mijn bibliotheek
Inloggen

Onthoud mijn klantnummer Let op: gebruik deze optie niet op een gedeelde of openbare computer.

PINcode vergeten?

Zoekfilters

Voor ouders en professionals

- Meer achtergrondinformatie over voorlezen, zelf leren lezen en mediaopvoeding.

Onderwerpen

Voorlezen

Samen een boekje lezen en plaatjes bekijken is vaak een heerlijk en rustgevend moment. Maar voorlezen is niet alleen plezierig, uw kindje komt er emotioneel en taal-technisch verder mee. Luisteren naar verhalen prikkelt de fantasie en stimuleert onder meer de taal- en spraakontwikkeling en sociaal-emotionele vaardigheden. Wanneer u uw kindje voorleest, maakt het bovendien op een leuke manier kennis met de wereld van de boeken. En daarvan kan hij thuis en op school veel profijt en plezier hebben.

Over het hoe en waarom van voorlezen
Voorlezen en voorgelezen worden heeft dus alleen maar voordelen. Onderzoek wijst uit dat kinderen die van jongs af aan zijn voorgelezen betere leerprestaties hebben op school. Ze zijn gemotiveerd om te leren lezen, ze zijn taalvaardiger en ze begrijpen teksten beter.

Hier vindt u wat theorie.

Voorlezen vergroot de woordenschat
Door met kinderen plaatjes te bekijken en die te benoemen, leren ze hoe iets heet. Kinderen pikken zo nieuwe woorden op. Een wat ouder kind vraagt soms spontaan naar de betekenis van een moeilijk woord, maar verifiëren kan geen kwaad, u kunt er ook naar vragen.

Voorlezen bevordert taalgevoel en taalbegrip
Kinderen raken vertrouwd met taal, alleen al door te luisteren naar een verhaal. Boeken krijgen iets spannends, met letters en woorden kun je 'toveren', van woorden kun je zinnen en mooie verhalen maken.

Voorlezen prikkelt de fantasie

 • Kinderen leren zich een voorstelling te maken van dingen die ze in het echt nog nooit hebben gezien of meegemaakt.

 • Voorlezen is een oefening in luisteren en je concentreren.

 • Voorlezen stimuleert de sociaal-emotionele vaardigheden.

 • Een kind dat wordt voorgelezen raakt gemotiveerd om zelf te leren lezen.

 • Door voor te lezen stimuleer je de vaardigheden die nodig zijn voor het begrijpend lezen (zoals de kern uit een verhaal halen, samenvatten, oorzaak en gevolg bedenken).

Wat op welke leeftijd?
Baby’s - Beginnen met ‘voorlezen’ kan als een baby 3 maanden oud is. Of al vanaf het moment dat een baby nieuwsgierig om zich heen kijkt en iets kan vasthouden. In een knuffel-, bad- of karton boekje. Wijs de plaatjes aan en benoem ze, zing een liedje en maak geluidjes.

Peuters van 2 - 4 jaar - Die vinden het al leuk om een kort verhaaltje te horen bij de plaatjes. Ze willen vaak keer op keer hetzelfde boek. Dat is goed, het geeft het kind vertrouwen en telkens nieuwe inzichten.

Vanaf drie en vier jaar - Voor hen mogen de verhaaltjes al wat moeilijker zijn. Prenten blijven een belangrijke rol spelen in het boek. Eenvoudige teksten met rijm en herhaling zijn een aanrader. Ze scheppen een bepaalde verwachting en helpen te voorspellen wat er komen gaat. Ze gaan hardop 'meelezen', roepen (rijm)woorden en vullen zinnen aan.

Kleuters vanaf 5 jaar - Zij kunnen langere verhalen aan. Praat samen over het verhaal tijdens het voorlezen, dat is belangrijk. Ook als uw kind zelf gaat oefenen met lezen blijft voorlezen leuk en leerzaam; verhalenbundels, sprookjes en langzaam aan échte boeken.

Leestips en boeken per leeftijdsfase

Gouden leestips, online magazine

Zelf leren lezen

Als kinderen in groep 1 en 2 zitten, maken ze voorzichtig kennis met het zelf lezen en schrijven, het zijn de eerste voorbereidingen. In groep 3 leert uw kind eerst letters herkennen, daarna woordjes en eenvoudige zinnen lezen. Kinderen leren lezen tussen 5 en 8 jaar. Ze doorlopen verschillende stadia in het leren lezen.

De voorbereiding
De voorbereiding op leren lezen gebeurt eigenlijk vanzelf vanaf een maand of 6. Uw kind leert praten en doorloopt het hele proces van taalontwikkeling. De wil om te leren lezen ontstaat vrijwel bij ieder kind vanzelf. Kleuters krijgen interesse voor letters.

Tips

 • Praat veel met uw kind. Geef het de ruimte om te vertellen en vragen te stellen.

 • Lees veel voor en vertel verhaaltjes. Laat uw kind vragen stellen over het verhaaltje.

 • Ook leuk: leer uw kind liedjes en rijmpjes leren, of doe samen rijmen en taalspelletjes.

Aanvankelijk lezen
Uw kind leert klanken aan letters te koppelen en samen te voegen tot een woord. De meeste kinderen leren dit in groep 3, maar de basis wordt al in groep 2 gelegd, vooral door te rijmen.

Tips
Doe thuis spelletjes waarin uw kind klanken leert om te zetten naar letters.

 • Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het begint met een s. Noem de letters niet bij hun naam, maar spreek de klank uit. Zeg dus niet ‘es’ maar ‘sss’.

 • Woordenrij: de een zegt een woord en de volgende zegt een woord dat begint met de laatste letter van het eerste woord, bijvoorbeeld: auto - ooievaar - ruit - telefoon - niks - schelp.

 • Rijmwoorden: maak samen zo veel mogelijk woorden die rijmen.

 • Spelenderwijs met letters bezig zijn: een boodschappenlijstje maken of een kaartje ‘schrijven’.

Voortgezet lezen
Van 7 tot 9 jaar oefenen kinderen de basisvaardigheden van het lezen. Ze leren wat sneller te lezen en meer aandacht te besteden aan het begrijpen van wat ze lezen.

Tips

 • U kunt nu ook samen met uw kind lezen, waarbij ieder om de beurt een stukje leest.

 • Uw kind moet het wel leuk vinden om samen te lezen, het hoeft niet lang te duren.

 • Geef complimentjes als het goed gaat, belangrijk voor de motivatie. Zo krijgt uw kind plezier in het lezen.

Begrijpend lezen
Vanaf groep 4 leren kinderen ook ‘begrijpend lezen’. Dat kunnen ze beter als ze een goede woordenschat hebben.

Tips

 • Blijf vooral veel gesprekjes met uw kind houden.

 • Geef regelmatig uitleg en informatie over wat hij of zij meemaakt.

 • Uitstapjes maken is ook een goed idee. Hoe meer uw kind meemaakt, hoe meer herkenning en hoe beter het begrip van de inhoud van verhalen.

Technische lezen
Vanaf groep 3 worden de kinderen getoetst op hun technische leesniveau. Binnen dat niveau gaan ze boekjes lezen en worden zo steeds een beetje vaardiger in het zelfstandig lezen. In de bibliotheek hebben wij de eerste leesboekjes ingedeeld op dezelfde AVI-niveau’s. U kunt dus boeken lenen op het niveau waarop uw kind op dat moment leest. Hij (of zij) weet vaak zelf wel op welk niveau dit is; vraag het anders na bij de leerkracht.

Hieronder vindt u een overzicht van de leesniveaus.
Groep 3: AVI Start-M3-E3
Groep 4: AVI M4-E4
Groep 5: AVI M5-E5
Groep 6: AVI M6-E6
Groep 7: AVI M7-E7

Bron: opvoeden.nl


Mediaopvoeding

Peuters en kleuters groeien op in een wereld van tv, computers, tablets, apps, boekjes en games. Hoe stimuleer je de positieve effecten en wanneer moet je opletten en bijsturen? Hoe je ze leert omgaan met media is voor kinderen belangrijk. Je kunt ze helpen onderscheid te maken in het enorme aanbod van mediaproducten. Door zelf te kiezen voor goede, educatieve apps en websites en gerichte interesse voor wat uw kinderen op internet doen, bent u bewust bezig met de mediaopvoeding van uw kind.

Een paar tips.

Media ‘doe’ je samen
Peuters en kleuters kijken het liefst samen met een volwassene tv. Hetzelfde geldt voor games spelen, internetten en boekjes lezen: dat doen ze het liefst met u samen. Kleuters willen graag praten over wat ze zien, horen en lezen.

Passende inhoud en kwaliteit
Jonge kinderen hebben moeite om te onderscheiden wat echt is en wat niet. Ook een tekenfilm of fantasieverhaal kan in hun beleving realistisch en voorspelbaar zijn. Veel spanning en emotie is bij heel jonge kinderen niet nodig, vaak zijn eenvoudige verhaaltjes met veel herhaling en een goede afloop al goed.

Vroeg beginnen met mediawijsheid
Media zijn onlosmakelijk met ons dagelijks leven verbonden, dat geldt ook voor kinderen. Leer peuters en kleuters dus van jongs af hoe media werken. Kinderen kunnen zichzelf niet automatische begrenzen, help ze hierbij.

Alert zijn
Jonge kinderen lijken zo zelfstandig, maar ze kunnen nog niet herkennen of iets bijvoorbeeld reclame is of niet. Van harde geluiden en eng uitziende of dreigende karakters worden ze soms bang. Mede daardoor heeft het weinig zin voor ouders om uit te leggen dat enge dingen niet echt zijn. Troosten en afleiding helpt wel.

Zelf het goede voorbeeld geven
U bent het belangrijkste voorbeeld voor uw kind. Ben u daarvan bewust en laat uw kind zien dat media leuk zijn, maar dat het niet altijd hoeft.

Doseren kun je leren
Jonge kinderen zijn vaak gefascineerd met digitale media bezig. Maar gebruik media niet als zoethouder. Het kinderbrein is niet gebaat bij te langdurige prikkelingen van televisie, tablets of spelcomputers.

 Handige websites:


Bibliotheek Den Haag