Wederopbouw in schaarste

9 april 2020 | Studio B, eerste etage, Centrale Bibliotheek, Spui 68, Den Haag

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Lezing van het Haags Gemeentearchief over de wederopbouw van de stad na jaren van schaarste, gebrek en vernieling.

Totale ontwrichting

Na de Tweede Wereldoorlog oorlog was Nederland totaal ontwricht. Bijna 30% van het totaal aan kapitaalgoederen was beschadigd of onbruikbaar. Met Marshall-leningen werden de infrastructuur en de economie hersteld. Het eerste initiatief tot wederopbouw werd echter al in 1940 genomen na het bombardement op Rotterdam met het 'Besluit betreffende de wederopbouw' van 21 mei. 

Visie van Den Haag bij de wederopbouw

In Den Haag verrezen geheel nieuwe wijken terwijl andere als Bezuidenhout werden herbouwd. Zo verrees Moerwijk grotendeels kort na de oorlog volgens het plan van Dudok uit 1949. Wat was de visie van Gemeente Den Haag bij de bouw van de naoorlogse wijken? Was een wijk als Moerwijk bedoeld als arbeiderswijk of brede volkswijk? Hoe bijzonder was het dat begin jaren 60 jongens uit die buurt doorstromen naar het voortgezet onderwijs? Hoe werd de emanciperende werking van onderwijs meegenomen bij de opzet van de wijk en de bevolkingssamenstelling die men voor ogen had? Wat is daar nu van overgebleven?

De foto van de gemeentelijke Dienst Stadsontwikkeling uit 1949 toont de eerste bouwactiviteiten in Moerwijk terwijl het affiche uit 1945 Hagenaars oproept tot participatie (beide collectie Haags Gemeentearchief).

Richard Kleinegris

Kleinegris (1949) werkte lang bij de gemeente Den Haag als planoloog en volkshuisvester in de oude wijken tijdens de stadsvernieuwing en vervolgens herstructurering. Kleinegris schreef alleen of samen met anderen over stedelijke ontwikkeling en protestbewegingen onder meer in het Jaarboek van Die Haghe.

In 2016 schreef hij samen met Fred van der Burg en Justus de Leeuwe "Compact en Harmonisch - sociale woningbouw in Den Haag 1850-2015" over de naoorlogse ontwikkeling van de Sociale Woningbouw in Den Haag. In Compact en Harmonisch schetsen de schrijvers de belangrijkste momenten die door de jaren heen de bouw van sociale huurwoningen hebben be├»nvloed. De beschrijving begint met de periode tot aan de Woningwet van 1901 en eindigt bij de binnenstedelijke herstructurering en de VINEX-uitleg in de afgelopen jaren.

Praktisch

Deze lezing vindt plaats op donderdag 9 april van 17.30 tot 18.30 uur, Studio B op de 1e etage van de Centrale Bibliotheek aan het Spui. Er is een beperkt aantal plekken: aanmelden is verplicht via aanmeldinglezingHGA@denhaag.nl