75 jaar vrouwen in de krijgsmacht

21 november 2019, van 17:30 tot 18:30 | Studio B, eerste etage, Centrale Bibliotheek, Spui 68, Den Haag

Kosten: gratis

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

‘Wij vrouwen moeten, wanneer het oogenblik van de bevrijding gekomen is, klaar staan om onze diensten aan te bieden aan hen in ons Vaderland, die op ons rekenen’. Lezing over de geschiedenis van vrouwen in de Nederlandse krijgsmacht (1943-2019).

Het Vrouwen Hulpkorps

In december 1943 werd in Londen het eerste Nederlandse militaire vrouwenkorps, het Vrouwen Hulpkorps (VHK), opgericht. Dit korps was op initiatief van een aantal Nederlandse vrouwen in Londen tot stand gekomen en had als doel om in de bevrijde gebieden van Nederland hulp te verlenen aan de noodlijdende bevolking.

De positie van vrouwen in de krijgsmacht

Tijdens deze lezing blikken we terug op hoe dit korps tot stand is gekomen, welke problemen zich daarbij voordeden, en welke rol deze vrouwen uiteindelijk hebben gespeeld bij de bevrijding van Nederland. Ook zullen we – in het kader van de viering van ’75 jaar vrouwen bij Defensie’ – bekijken hoe de positie van vrouwen in de krijgsmacht sinds die periode is veranderd en met welke moeilijkheden vrouwelijke militairen zoal te maken hebben gehad. De lezing vormt de opmaat voor het jaarthema van 2020: 75 jaar bevrijding.

Kim Bootsma

Kim Bootsma (1992) is promovendus Moderne Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2017 rondde zij daar de onderzoeksmaster Modern History and International Relations af met een scriptie over de geschiedenis van de Nederlandse vrouwenkorpsen, waarvoor zij in 2018 de Johanna W.A. Naberprijs voor de beste scriptie op het gebied van vrouwen- en gendergeschiedenis ontving. Sinds september 2017 doet zij onderzoek naar de integratie van vrouwen in de Nederlandse krijgsmacht vanaf de jaren zeventig.

Praktisch

U bent van harte welkom op donderdag 21 november van 17.30 uur tot 18.30 uur. Waar: Studio B op de 1e etage van de Centrale Bibliotheek aan het Spui. Toegang: gratis, aanmelden verplicht via aanmeldinglezingHGA@denhaag.nl