De Stijkelgroep, pioniers in het verzet

13 februari 2020 | Studio B, 1e etage, Centrale Bibliotheek

Lezing van het Haags Gemeentearchief over een van de eerste verzetsgroepen in Nederland.

Pioniers in het verzet

De Stijkelgroep was één van de eerste verzetsverbanden tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Al in 1941, nog voor het verzet zich Nederland had weten te organiseren, hield een divers gezelschap zich bezig met het verzamelen van militaire informatie over de Duitse bezetter.

Beginnersfouten

Han Stijkel had contact met verschillende andere plaatselijk actieve illegale groepen die geheime informatie verzamelden en onderling uitwisselden. Hij was een van de initiatiefnemers tot wat later De Stijkelgroep werd genoemd. Daar leden van de groep de nodige beginnersfouten maakten leidde dit tot infiltratie van Nederlandse handlangers van de Duitse Sicherheitsdienst.

Erebegrafenis

In september 1942 sprak het Nazi Reichskriegsgericht te Berlijn 39 doodvonnissen uit. Han Stijkel werd als eerste omgebracht. In 1947 werd toestemming gegeven de stoffelijke overschotten van Berlijn naar Nederland over te brengen. De foto uit de collectie van het Haags Gemeentearchief van 1 augustus 1947, toont de plechtige begrafenisstoet naar begraafplaats Westduin te Den Haag.

Dirk Jan Jonker

Dirk Jan Jonker is als bestuurslid verbonden aan de Stichting Eregraf Stijkelgroep. De familie van zijn echtgenote zijn nabestaanden van De Stijkelgroep. Daardoor raakte hij betrokken bij de geschiedenis van deze verzetsgroep en het belang van hun verhaal.

Praktisch

De lezing van het Haags Gemeentearchief is gratis en vindt plaats op donderdag 13 februari van 17.30 tot 18.30 uur Studio B op de 1e etage van de Centrale Bibliotheek aan het Spui. Aanmelden is verplicht via aanmeldinglezingHGA@denhaag.nl