Op zoek naar de vrijheid; van vluchteling tot Nederlander (AFGELAST)

26 februari 2020 | Studio B, eerste etage, Centrale Bibliotheek, Spui 68, Den Haag

Kosten: gratis

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Lezing van het Haags Gemeentearchief met als rode draad het indrukwekkende verhaal van een jongeman bekneld in een wrede dictatuur, zijn intense verlangen naar vrijheid als ultiem geluk en de offers die hij daarvoor brengt.

Een leven in vrijheid als ultiem geluk

De lezing behelst het ontroerende relaas van een jongeman met een intens verlangen naar vrijheid, en het verlies van al zijn dierbaren als prijs hiervoor. De jongeman, Sander, wilde graag architect zijn van zijn eigen leven. Om die droom te kunnen waarmaken, moest hij huis en haard verlaten. Op zijn achttiende ontvluchtte hij het gewelddadige schrikbewind in Iran. In Nederland bouwde hij een nieuw leven op. Een leven in vrijheid ziet Sander als het ultieme geluk. Dit vormt de rode draad in zijn lezing.

Vrijheid, niet vanzelfsprekend

De lezing is onderdeel van de viering '75 jaar vrijheid'. De foto toont hoe Rotterdamse vluchtelingen na het bombardement in 1940 van huis en haard zijn verdreven en ondergebracht in ruimten van de Haagse Dierentuin (collectie Haags Gemeentearchief). 

Sander Terphuis

Sander Terphuis is een mensenrechtenverdediger en vluchteling afkomstig uit Iran. Het levensverhaal van Sander is even imponerend als nederig makend; na een lastige jeugd als zeer slechtziende en bang voor het immer strenger wordende regime van Ayatollah Khomeini, besluit hij op achttienjarige leeftijd zijn vaderland te ontvluchten. Zijn plan is even gevaarlijk als briljant: zó goed worden in worstelen dat hij wordt uitgezonden naar de Wereldspelen voor gehandicapten in Nederland. Na een gevaarlijke vlucht uit het Olympisch dorp vraagt hij politiek asiel aan.

Praktisch

De lezing van het Haags Gemeentearchief is gratis en vindt plaats op woensdag 26 februari van 12.30 tot 13.15 uur Studio B op de 1e etage van de Centrale Bibliotheek aan het Spui. Aanmelden is verplicht via aanmeldinglezingHGA@denhaag.nl