Waarom dan maar niet dadelijk de koe bij de horens gegrepen?

9 september 2019 t/m 2 december 2019 | Historisch Informatie Punt (HIP), etage 4, Centrale Bibliotheek, Spui 68

Kosten: gratis

Expositie met citaten van Aletta Jacobs (1854-1924).

Durf & doorzettingsvermogen

De uitdrukking in de titel van Aletta Jacobs typeert haar instelling om onderwerpen die in haar tijd actueel waren aan te pakken. Dat deed zij met durf en doorzettingsvermogen, eigenschappen die de meeste vrouwen anno 1900 nog niet in de praktijk brachten om problemen in de samenleving aan de orde te stellen.

Politieke huisarts

Geboren in een doktersgezin in Sappemeer had zij één groot verlangen: net als haar vader en broer arts worden. Als eerste meisje werd zij toegelaten op de driejarige HBS en na het behalen van het diploma ging zij geneeskunde studeren aan de Groningse universiteit. In 1878 deed zij haar artsexamen in Utrecht en het jaar daarna promoveerde zij in Groningen.

Na haar promotie maakte Aletta Jacobs een studiereis naar Engeland en kwam zij in aanraking met vrijdenkers als Charles Bradlaugh en Annie Besant. Met verruimde blik en nieuwe ideeën vestigde zij zich als huisarts in Amsterdam, waar zij zich inzette voor arbeidersvrouwen, onrecht op allerlei gebied en verouderde begrippen en gewoontes.

Het Vrouwenkiesrecht zette zij op de agenda en in 1903 werd zij voorzitter van de Vereniging voor Vrouwenkiesrecht (VVK), die in 1894 was opgericht. In 1917 kregen de Nederlandse vrouwen het algemeen passief kiesrecht en vanaf 1919, exact 100 jaar geleden, het algemeen actief kiesrecht. In 1922 konden vrouwen voor het eerst stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen.

Aletta Jacobs zette zich met andere feministen van het eerste uur in voor de vrede. Na het uitbreken van WO I organiseerden zij in 1915 te Den Haag een internationaal Vrouwenvredescongres.
In 1924 schreef Aletta Jacobs haar autobiografie Herinneringen. Dit baanbrekende boek kreeg grote bekendheid.

Herinneringen aan 100 jaar vrouwenkiesrecht

Nu het Vrouwenkiesrecht haar honderdjarig bestaan viert, heeft Boom Uitgevers een heruitgave van Herinneringen uitgegeven. Duidelijk blijkt dat de beschreven onderwerpen nog steeds actueel zijn.
Stichting Het Citatenmuseum (www.citatenmuseum.nl) heeft onder meer citaten uit de 13 hoofdstukken gebruikt voor deze tentoonstelling, die het werk en leven van Aletta Jacobs onder de aandacht brengt.

Tentoonstelling van spraakmakende citaten

De beknopte expositie van Aletta's spraakmakende citaten en andere herinneringen aan deze vrouw van formaat is te bezichtigen tot 2 december in het Historisch Informatie Punt (HIP), etage 4, Centrale bibliotheek, Spui 68.

Op 9 oktober vind er van 12.30 tot 13.15 tevens een lezing plaats over Aletta Jacobs in Studio B, eerste etage, Centrale Bibliotheek. De toegang is gratis maar reserveren is verplicht via: aanmeldinglezingHGA@denhaag.nl