Bibliotheek Den Haag opnieuw gecertificeerd!

Gepubliceerd op: 14 januari 2019 14:58

Bibliotheek Den Haag is opnieuw gecertificeerd door de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT).

Het betekent dat de bibliotheek voldoet aan de kwaliteitsnormen van Kwaliteit in Beeld, die gelden voor Bibliotheken, Cultuurcentra en Taalhuizen. Zij heeft daarmee de bevestiging gekregen dat zij de organisatie, functies en diensten, op een juiste manier uitvoert. De certificering is vier jaar geldig.

Directeur Willem Camphuis van het CBCT overhandigde op maandag 14 januari het bijbehorende certificaat aan wethouder Robert van Asten en aan bibliotheekdirecteur Paul Broekhoff tijdens een bijeenkomst in de Centrale Bibliotheek. Het is de derde keer op rij dat de bibliotheek een certificering verdient.

Waardering
Bibliotheek Den Haag scoorde op veel onderwerpen positief en is daar trots op. Uit het auditrapport: “De bibliotheek toont zich innovatief en wendbaar.” Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect : “Participatie is een zichtbaar speerpunt. Er wordt een enorm aantal activiteiten georganiseerd (>10.000), en met jaarlijks meer dan 2.6 miljoen bezoekers is de bibliotheek een factor van formaat in de stad.”  Ook de toekomstbestendigheid van de bibliotheek  kreeg een hoge waardering.

Aanbevelingen
De bibliotheek is erg blij met de uitslag. Directeur Paul Broekhoff: “Een rapport om trots op te zijn! We doen het goed, maar we blíjven natuurlijk nadenken over de toekomst. We zijn de grootste cultureel maatschappelijke organisatie van de stad en staan midden in de Haagse samenleving. Dit auditrapport heeft aanbevelingen om dat te blíjven. Een verbeterpunt is dat we als bibliotheek beter laten zien hoe groot onze maatschappelijke meerwaarde is; dat we die meerwaarde meten, tastbaar en zichtbaar maken. Daarmee gaan we komende tijd aan de slag.”

Focus op laaggeletterdheid
Ook educatie haalde in het auditrapport ruim voldoende punten. Broekhoff: “Educatie en ontwikkeling is een van onze wettelijke taken. Kijkend naar de toekomst, waarin de samenstelling van de bevolking blijft veranderen, zal onze focus gericht zijn op laaggeletterdheid en het versterken van taal.”De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid.