Nieuw collegeakkoord: 2 miljoen voor Bibliotheek Den Haag

Gepubliceerd op: 9 december 2019 15:47

Bibliotheek Den Haag is enorm blij, want in het nieuwe coalitieakkoord Samen voor de Stad 2020-2022 is een bedrag van 2 miljoen euro gereserveerd voor de verbouwing van de Centrale Bibliotheek. De bibliotheek aan het Spui veranderde sinds de opening in 1995 amper qua inrichting. Met deze investering kan de de CB een moderne, prettige plek worden die nog beter past bij de vraag van de bezoekers. Komend jaar werkt een projectgroep de plannen voor de verbouwing van de Centrale Bibliotheek verder uit.

Directeur Paul Broekhoff van Bibliotheek Den Haag reageert verheugd op het nieuws over het beschikbaar gestelde budget voor de verbouwing: 'Wij zijn het nieuwe college zeer dankbaar dat zij bereid is te investeren in de Bibliotheek. Met dit geld kunnen we de Centrale Bibliotheek aanpassen aan de eisen van deze tijd. We kunnen er bijvoorbeeld samen met het Koninklijk Conservatorium, een nieuwe muzieketage van inrichten en meer leslokalen bouwen. Maar we zullen ook meer debatten en workshops gaan organiseren en aantrekkelijke studieplekken realiseren. Daarnaast staat ook een vernieuwde jeugdafdeling hoog op onze wensenlijst.'

Plek voor informatie, ontwikkeling en ontmoeting
In het coalitieakkoord schrijft het nieuwe college onder meer: 'Bibliotheek Den Haag is dé plek voor informatie, persoonlijke ontwikkeling en ontmoeting. De Centrale Bibliotheek aan het Spui heeft vanwege het openbare karakter, de centrale ligging en het hoge publieksbereik potentie om uit te groeien tot het stedelijke debatcentrum van Den Haag. Tevens hebben we geld vrijgemaakt om de Centrale Bibliotheek te moderniseren. We doen onderzoek naar langere openingstijden van bibliotheken.'

Ook nieuwe bibliotheek in Bouwlust
2020 is het jaar van verbouwing en vernieuwing, want komend jaar opent ook een nieuwe bibliotheek in Bouwlust. Om helemaal aan te sluiten bij de wensen uit de wijk, zal dit gebeuren in nauw overleg met wijkbewoners.

Meer over het nieuwe coalitieakkoord van de gemeente Den Haag leest u hier.