Nieuwe bibliotheek voor Bouwlust

Gepubliceerd op: 11 december 2019 17:33

Goed nieuws voor de bewoners van de wijk Bouwlust! Het is bewoners en organisaties gelukt om een nieuwe bibliotheek naar hun wijk te krijgen. Na de sluiting van de bibliotheek aan de Beresteinlaan (stadsdeel Escamp), hebben bewoners en organisaties uit de wijk het initiatief genomen om te pleiten voor een nieuwe bibliotheek. En met resultaat, volgend jaar zomer wordt in wijkcentrum Bouwlust deze bijzondere nieuwe bibliotheek geopend.

Bijzonder omdat in het pand aan de Eekhoornrade een samenwerking wordt opgezet tussen de Haagse bibliotheek met Mooi Welzijn. Deze welzijnsorganisatie is actief in de Haagse stadsdelen Escamp en Laak en Zoetermeer en Mooi staat voor Maatschappelijke Ondersteuning van Omgeving en Individu. In de bibliotheek Bouwlust worden niet alleen boeken uitgeleend, de nadruk ligt op elkaar ontmoeten daarom zullen er wekelijks activiteiten voor de wijk worden georganiseerd.

Wijkinitiatief
De komst van de nieuwe bibliotheekvestiging in Bouwlust is voor een belangrijk deel te danken aan de doortastendheid van wijkbewoner Kristin De Winter, die al snel een klein comité om zich heen had verzameld. Zij begonnen een succesvolle handtekeningenactie voor een bibliotheek in de buurt omdat ze het belangrijk vinden voor kinderen en jongeren in Bouwlust. “Wij zijn erg blij dat we weer een bibliotheek krijgen in Bouwlust. Als vrijwilliger op de Nutsschool, waar ik meehielp aan het interne bibliotheekje, ontdekte ik een aantal jaar geleden al snel dat een echte bibliotheek in de wijk hard nodig was. Scholen en ouders sloten aan, we hebben flink gelobbyd. We hebben ingesproken bij de gemeenteraad, we hebben een petitie met wel 2800nhandtekeningen ingeleverd en waren heel gelukkig dat ons idee opgenomen werd in het collegeakkoord van 2018. Na goede gesprekken met directeur Paul Broekhoff van de Haagse bibliotheek is gekozen voor de combinatie van bibliotheek en welzijn in één pand en alle betrokkenen in ons comité zien zeker kansen op de gekozen locatie.”

Robert van Asten. wethouder Bibliotheken: “Mooi om te zien hoe bewoners zelf hebben laten zien hoe belangrijk de bibliotheek is als spil van hun wijk. Complimenten voor hun inzet en vasthoudendheid. De bibliotheek in Bouwlust wordt een prachtige plek waar iedereen welkom is, van jong tot oud, om te lezen, te leren en om anderen te ontmoeten. Ik kijk er enorm naar uit.”

Bibliotheken in Den Haag
Bibliotheek Den Haag beschikt naast de Centrale Bibliotheek aan ’t Spui over 13 wijkvestigingen over de stad verdeeld, dit wordt nummer 14. Stadsdeel Escamp heeft een bibliotheek bij het stadsdeelkantoor aan de Leyweg en in Wateringse Veld.