Missie, beleidsplan en jaarverslag

In onze missie leest u de eigen identiteit van de bibliotheek. U leest erin wat de bibliotheek wil zijn. Voor de burgers in de stad, voor onze klanten en medewerkers. Om de missie te kunnen formuleren hebben we kenmerken van de bibliotheek verzameld. Die gelden als basis van onze missie: de bibliotheek verrijkt de individuele burger en levert toegevoegde waarde aan de stad als geheel. In de beleidsvisie 2016-2019 ziet u hoe de bibliotheek invulling geeft aan haar taak om waarde toe te voegen aan het leven van de Haagse burger.

Beleidsplan en jaarverslag


Missie

De missie van Bibliotheek Den Haag is gebaseerd op kenmerken die de bibliotheek typeren.

Kenmerk: veel functies en taken
De bibliotheek is een instelling met veel functies en taken. Naast lezen en literatuur zijn er nog vier belangrijke functies neergelegd in de bibliotheekwet. De bibliotheek stelt kennis en informatie ter beschikking. Zij biedt mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie, organiseert ontmoeting en debat, en laat kennismaken met kunst en cultuur.

Kenmerk: een educatieve instelling
De bibliotheek is een educatieve instelling. Je komt er om jezelf te verrijken door te lezen of iets te leren. Dit onderscheidt de bibliotheek van buurthuizen en hulpverlenende instellingen.

Kenmerk: voor iedereen
De bibliotheek is er voor iedereen. Het is de enige publieke plek waar iedereen komt: jong en oud, arm en rijk, hoog- en laag opgeleid, Hagenaar en expat. Bibliotheken zijn unieke en positieve elementen in de stad. Ze zijn plekken waar mensen elkaar ‘vanzelfsprekend’ ontmoeten. En daardoor een belangrijk factor in het realiseren van sociale cohesie[1].

Kenmerk: een van de grootste culturele instellingen
De bibliotheek heeft meer dan 100.000 leden en meer dan 2,5 miljoen jaarlijkse bezoekers. Het is een van de grootste culturele instellingen van het land.

Kenmerk: netwerkorganisatie
De bibliotheek is een netwerkorganisatie die nauw samenwerkt met partnerinstellingen om haar doelen te halen. Het gebeurt steeds vaker dat partners een eigen plek krijgen in het bibliotheekbedrijf.

Kenmerk: instrument voor de gemeente
De bibliotheek is een instrument voor de gemeente om invulling te geven aan beleid op verschillende gebieden. Of het nu gaat om preventie in de gezondheidszorg, emancipatie of taalstimulering.

       

Onze missie: De bibliotheek verrijkt de individuele burger en levert toegevoegde waarde aan de stad als geheel.

[1] Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, Niet langer met de ruggen tegen elkaar,een advies over verbinden, advies 37, 2005.


Oudere jaarverslagen

Jaarverslag 2018 (PDF)

Jaarverslag 2017 (PDF)