Stadsdeelhoofd Bibliotheek met extra projectopdracht

Wil jij je als leidinggevende én projectleider verbinden aan een organisatie die in beweging is en een grote maatschappelijke rol speelt in Den Haag?

Bibliotheek Den Haag (BDH) is een onderdeel van de Gemeente Den Haag en valt onder de Dienst Publiekszaken (DPZ). Bibliotheek Den Haag is er voor alle Hagenaars. Het is de plek waar iedereen vrije toegang heeft tot informatie. De plaats die alle inwoners van Den Haag inspireert om zich te blijven ontwikkelen. Een ontmoetingsplek in de stad. Waar leden boeken films en muziek lenen en elkaar zien tijdens een van onze talloze activiteiten. Per jaar begroeten wij ruim 2,5 miljoen bezoekers in onze bibliotheken, waarvan 1,5 miljoen in de 14 wijkvestigingen. De wijkvestigingen functioneren binnen het netwerk van de wijk en sluiten met hun activiteiten en collectie aan bij de vraag die vanuit de wijk komt.

Wat ga je doen?

Het betreft deels een vaste functie, met aanvullend een tijdelijke opdracht, die daarna kan uitmonden in uitbreiding van de vaste functie als stadsdeelhoofd.Stadsdeelhoofden zijn in principe verantwoordelijk voor twee tot drie bibliotheekvestigingen in Den Haag, bij voorkeur in één stadsdeel. Deze functie betreft stadsdeel Laak, waar momenteel 1 vestiging gevestigd is en in de toekomst mogelijk uitgebreid wordt. Het voorbereiden van de uitbreiding van nieuwe vestigingen is dat ook de (tijdelijke) nevenopdracht bij deze functie.

Stadsdeelhoofd (0,5fte vast)

Als stadsdeelhoofd geef je direct leiding aan de medewerkers van de vestiging, en een wisselend aantal vrijwilligers en uitzendkrachten. Het is jouw opgave om te zorgen dat de vestiging waar je leiding aan geeft diep en stevig verankerd is in de wijk, met een uitgebreid netwerk en intensieve samenwerking met partners in het werkgebied.Je werkt met je team aan het dienstverleningsaanbod én programmering voor de wijk om te komen tot persoonlijke ontwikkeling, ontmoeting en het bieden van toegankelijke informatie. Dat doe je binnen de kaders die Bibliotheek Den Haag daarvoor stelt. Voor de komende jaren ligt de nadruk bij deze programmering op het continue afstemmen van het aanbod op de behoeften vanuit de wijken en de samenwerking met partners binnen de wijken. Vanuit de visie dat de bibliotheek veel meer is dan boeken uitlenen of het bevorderen van lezen en ook de maatschappelijke taak heeft om informatie te verstrekken, persoonlijke ontmoetingen te creëren en debat en culturele activiteiten te organiseren. Deze afstemming en samenwerking heeft ook gevolgen voor de medewerkers, het werk en de organisatie. Op inspirerende wijze neem jij jouw teams daarin mee.

Als stadsdeelhoofd stimuleer jij de medewerkers van de teams het beste uit zichzelf te halen en zich te blijven ontwikkelen. Je geeft (vakinhoudelijk) leiding en hanteert een coachende stijl van leidinggeven. Je bent verantwoordelijk voor de resultaten van de vestiging, opstellen en uitvoeren van het jaarplan en de plannings-, voortgangs- en beoordelingscyclus. Je stuurt op samenhang en verbinding met de organisatieontwikkelingen en denkt mee over strategie en beleid van Bibliotheek Den Haag en de rol van jouw vestiging(en) hierin. Je onderhoudt contacten met partners en in de wijk. Daarnaast werk je samen met de hoofden van de andere bibiliotheekvestigingen in Den Haag en de MT leden van de centrale vakafdelingen, zoals Publieksprogrammering, Facilitaire zaken, Marketing & PR en Collectie.

Deze vacature betreft de vestiging Laak, de functie is in de basis echter vestigingsonafhankelijk.

Projectleider (0,5fte tijdelijk voor de duur van 6 maanden)

Het streven is om per 30.000 inwoners 1 bibliotheek te hebben. Dat betekent voor Den Haag dat er nog 5 extra bibliotheken geopend moeten worden. Voor de beoogde bibliotheken in Mariahoeve, de Binckhorst, Benoordenhout en Spoorwijk is nog geen financiering gevonden. Dit vraagstuk zal, -samen met structurele financiering voor Moerwijk- onderdeel uitmaken van de college onderhandelingen die in volle gang zijn. We kunnen ons echter niet permitteren om te wachten met de voorbereidingen. Daarom zoeken we nu al iemand die ons helpt om uit de startblokken te komen.
Er is al veel informatie (bijvoorbeeld evaluaties over eerdere vestigingen die geopend zijn), er zijn interne vraagbaken en er kloppen al partners aan de deur voor een samenwerking in verschillende wijken. Je opdracht is om een projectaanpak te formuleren inclusief uitgewerkt draaiboek om te komen tot de opening van nieuwe vestigingen. En daarnaast om zoveel mogelijk extra informatie te verzamelen en relaties aan te gaan of te onderhouden die voor het openen van bovengenoemde vestigingen relevant kunnen zijn. In dit kader sluit je ook aan bij andere overleggen die met huisvesting te maken hebben en waar kansen in zitten voor Bibliotheek Den Haag, zoals het overleg over het verzamelgebouw Laak.

Je legt over deze tijdelijke opdracht verantwoording af aan de stuurgroep Huisvesting. 

Wat vragen wij?

Je bent een ondernemende, verbindende en oplossingsgerichte persoonlijkheid, die in staat is om zelfstandig en met plezier, energie en ambitie verschillende rollen te vervullen (manager, coach, projectleider). Je werkt planmatig en resultaatgericht, hebt daadkracht en het vermogen om knopen door te hakken. Je bent proactief ingesteld, vraaggericht en hebt of creëert een netwerk binnen de wijk/stad. Je hebt een coachende werkstijl en bent in staat mensen mee te nemen in veranderingen. Je bent kritisch op jezelf en anderen, en bent bewust bezig met (persoonlijke) ontwikkeling. Tot slot ben je op de hoogte van maatschappelijke én technologische ontwikkelingen.
Daarnaast beschik je over:

 • een afgeronde HBO opleiding;
 • minimaal drie jaar ervaring in een leidinggevende functie in een publieke en dienstverlenende omgeving;aantoonbare ervaring met leiding geven aan verandering en integraal management;
 • bij voorkeur heb je kennis van het stadsdeel waar je gaat werken en/of een netwerk in de stad.
 • Ervaring in de culturele sector is een pré;
 • Ervaring met huisvestingsvraagstukken is een pré.

Herken jij je in bovenstaand profiel, dan zien we jouw cv en motivatie graag tegemoet.

Wat bieden wij?

Een functie bij een organisatie die van maatschappelijke waarde is en veel ruimte en verantwoordelijkheid biedt. De kans om leiding te geven aan twee tot drie stadsdeelvestigingen van de bibliotheek en de belangrijke functie daarvan binnen de wijken te verstevigen. Daarnaast bieden wij een:

 • Arbeidsovereenkomst voor 18u (0,5fte) voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren is er mogelijkheid tot verlenging of een vast dienstverband voor onbepaalde tijd. (Heb je bij de gemeente Den Haag een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of heb je recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in verband met de ketenbepaling, dan behoud je je arbeidsrecht);
 • aanvullend een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor 18u voor de duur van 6 maanden;
 • salaris van maximaal €4.671,- bruto per maand op basis van een volledige 36-urige werkweek) (schaal 10); 
 • werkweek van 32-36 uur met de mogelijkheid om compensatieverlof op bouwen.
 • pensioenvoorziening via het ABP en een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering;
 • flexibel pakket arbeidsvoorwaarden, dat je met behulp van een Individueel Keuzebudget ter waarde van 17,05% voor een groot deel zelf kunt vormgeven.

Wie zijn wij?

Bibliotheek Den Haag (BDH) is een onderdeel van de Gemeente Den Haag en valt onder de Dienst Publiekszaken (DPZ). Bibliotheek Den Haag is er voor alle Hagenaars. Het is de plek waar iedereen vrije toegang heeft tot informatie. De plaats die alle inwoners van Den Haag inspireert om zich te blijven ontwikkelen. Een ontmoetingsplek in de stad. Waar leden boeken films en muziek lenen en elkaar zien tijdens een van onze talloze activiteiten. Per jaar begroeten wij ruim 2,5 miljoen bezoekers in onze bibliotheken, waarvan 1,5 miljoen in de 14 wijkvestigingen. De wijkvestigingen functioneren binnen het netwerk van de wijk en sluiten met hun activiteiten en collectie aan bij de vraag die vanuit de wijk komt.

Meer weten

Voor meer informatie over de functie en de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Thea de Bruin (Stadsdeelhoofd Escamp en Wateringse Veld),Telefoonnummer 06-11953254 e-mail: thea.debruin@denhaag.nl .

Extra informatie

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure;het opvragen van referenties kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure;het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is onderdeel van de procedure voor indiensttreding;meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden vind je op www.werkenvoordenhaag.nl/arbeidsvoorwaarden.