Vrijwilliger Buurtbibliotheek Benoordenhout

Wij zoeken enthousiaste vrijwilligers die ons kunnen helpen in buurtbibliotheek Benoordenhout.

Voor de vrijdagmiddag zoeken wij enthousiaste vrijwilligers.

Taken:

  • Assisteren bij de uitlening
  • Beantwoorden van vragen
  • Opruimen van boeken

Buurtbibliotheek Benoordenhout heeft een kleine collectie boeken, bedoeld voor kinderen tot 12 jaar en minder mobiele ouderen.De buurtbibliotheek is gevestigd in verzorgingshuis Florence-Oostduin (Goetlijfstraat 5) en is geopend op vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Karien Ramler of Fenny Staverman: haagsehout@denhaag.nl

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij:
Carla stoops:  carla.stoops@denhaag.nl