Vrijwilliger Buurtbibliotheek Benoordenhout

Wij zoeken een enthousiaste vrijwilliger voor buurtbibliotheek Benoordenhout.

Voor de vrijdagmiddag in de oneven week zoeken wij een enthousiaste vrijwilliger.

Taken:

  • Assisteren bij de uitlening
  • Beantwoorden van vragen
  • Opruimen van boeken

Buurtbibliotheek Benoordenhout heeft een kleine collectie boeken, bedoeld voor kinderen tot 12 jaar en minder mobiele ouderen. De buurtbibliotheek is gevestigd in verzorgingshuis Florence-Oostduin (Goetlijfstraat 5) en Is 3 dagdelen geopend:  maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag (van 14.00 tot 17.00 uur).

Meer informatie
Karien Ramler of Fenny Staverman
tel. 070-353 75 50

Aanmelden
Carla Stoops
carla.stoops@denhaag.nl