(volgeboekt) Lunchlezing: Binnenhof ondergronds en bovengronds

14 februari 2024, van 12:30 tot 13:15 | Centrale Bibliotheek, Podium B (5de verdieping)

Kosten: gratis

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Iedere drie maanden neemt Splinter Chabot ons op televisie mee naar de verbouwing van het Binnenhof. Hij spreekt er met experts op allerlei gebied die minutieus de geschiedenis van het belangrijkste gebouwencomplex van Nederland vastleggen. Twee van die experts, Mignonne Lenoir, veldarcheoloog en bouwhistoricus Patrick Bosman vertellen u over hun ondergrondse en bovengrondse ontdekkingen.

Het Binnenhof
Het Binnenhof is het oudste parlementscomplex van Europa dat nog steeds als zodanig in gebruik is. Rond 1230 koopt graaf Floris IV een ‘hof’ waarschijnlijk een boerenhoeve, bij een duinmeertje van een zekere vrouwe Meylendis. Vermoedelijk is dit op de plek waar het Binnenhof zal ontstaan. De zoon van Floris IV, Willem II en diens zoon Floris V bouwen er verder en er ontstaat een gebouwencomplex dat nu bekend staat als de grafelijke zalen. De bekendste grafelijke zaal is de Ridderzaal die in 1292 gebouwd werd. De graven van Holland en later de stadhouders, de staten van Holland en West-Friesland en tenslotte vanaf 1815 de Staten-Generaal van het Koninkrijk der Nederlanden strijken er neer. Het huidige Binnenhof is het resultaat van tal van verbouwingen door de eeuwen heen, waarbij steeds nieuwe onderdelen zijn toegevoegd en bestaande onderdelen zijn gewijzigd.

Archeologische vondsten
Omdat het Binnenhof een bijzondere plek is met grote archeologische waarde, is de afdeling Archeologie van de gemeente Den Haag nauw betrokken bij het bodemonderzoek dat in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf wordt uitgevoerd. Dit heeft verschillende vondsten uit de middeleeuwen opgeleverd, waaronder restanten van een muur die dateert uit de tweede helft van de 13e eeuw. Verder vonden de archeologen onder andere aardewerk en verschillende dierenbotten, waaronder die van een leeuw. Deze vondsten kunnen ons meer vertellen over de ontstaansgeschiedenis van het Binnenhof, bewoners en gebruikers van het complex en ook over de ontwikkeling van de stad Den Haag. 

Monumentenzorg en het Binnenhof
Het Binnenhof van nu is een allegaartje van bouwkundige stijlen. Gotiek, barok, neogotiek en allerlei eclectische mengvormen hiervan en dat komt omdat het complex in de acht eeuwen van zijn bestaan continu is aangepast aan de mode en de eisen van de tijd. Dat geldt ook voor de huidige verbouwing waarbij de afdeling Monumentenzorg van de gemeente Den Haag nauw betrokken is. Wat moet er worden gerestaureerd en naar welke periode? 

Over de sprekers Mignonne Lenoir en Patrick Bosman
Al op haar twaalfde droomde Mignonne ervan om archeoloog te worden. Ze ging naar Deventer en Leiden om daar aan de hogeschool en universiteit het vak te leren en sinds 2012 werkt Mignonne als veldarcheoloog bij de afdeling Archeologie van de gemeente Den Haag waar ze archeologisch onderzoek doet. Momenteel is Mignonne betrokken bij de archeologische activiteiten op het Binnenhof. Zo zie ja maar dat dromen uit kunnen komen! Patrick Bosman studeerde bouwkunde aan de Hogeschool van Utrecht en vervolgens bouwhistorie aan dezelfde Hogeschool. Hij is sinds 2014 als bouwhistoricus verbonden aan de afdeling Monumentenzorg van de gemeente Den Haag. Patrick doet bouwhistorisch onderzoek, hij adviseert en geeft voorlichting bij verbouwing en restauraties en ook bij ontwikkelingen binnen het beschermd stadsgezicht van Den Haag. Daarbij begeleidt Patrick vanuit de gemeente grotere en/of complexere restauraties en vanuit die hoedanigheid is hij ook betrokken bij delen van de huidige verbouwing van het Binnenhofcomplex