Huisregels en reglement

In de bibliotheek komt u om te lezen, te studeren of om er te verblijven. Dáárvoor is het gebouw bestemd waarin u naar de bibliotheek gaat. Wij willen dat uw bezoek aan de bibliotheek zo plezierig mogelijk is. Daarom hebben wij huisregels opgesteld. Wederzijds respect tussen de bezoekers en de medewerkers staat voorop. De huisregels zijn opgenomen in het reglement.