Toegankelijkheidsverklaring

Bibliotheek Den Haag is er voor alle Hagenaars. Ook voor blinden en slechtzienden of mensen met een andere beperking. Een toegankelijkheidsverklaring geeft weer in welke mate een website voldoet aan bepaalde toegankelijkheidsnormen.

Op dit moment voldoet de website nog niet aan alle toegankelijkheidseisen. We hebben de eerste stappen genomen om de toegankelijkheid van deze website te verbeteren. 

Label Toegankelijkheid

Bekijk de toegankelijkheidsverklaring in het register