Privacyverklaring

Bibliotheek Den Haag verwerkt voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Bibliotheek Den Haag verwerkt in het kader van de uitvoering van haar taken en bij alle overige interacties.

Voor meer informatie over het gemeentelijk privacybeleid verwijzen wij u graag naar de Verklaring inzake Gegevensbescherming van de gemeente Den Haag.