Opening: Van emancipatie naar participatie

5 maart 2024, van 20:00 tot 21:00 | Centrale Bibliotheek (4e verdieping)

Kosten: gratis

Deze activiteit heeft in het verleden plaatsgevonden. Klik hier voor alle actuele activiteiten.

Opening 'Van emancipatie naar participatie', een fototentoonstelling in het teken van Internationale Vrouwendag.

NL

Decennialang spreken vrouwen zich uit voor hun rechten, mede hierdoor is veel ten goede veranderd. Zo bekleden steeds meer vrouwen topfuncties en maakte de anticonceptiepil hen baas in eigen buik. Internationale Vrouwendag op 8 maart blijft echter jaarlijks een herinnering aan voortdurende ongelijkheid. Ondanks de stappen die zijn gemaakt, zijn er wereldwijd nog steeds vele uitdagingen voor gendergelijkheid.  

Deze tentoonstelling presenteert foto's, gemaakt door activistische fotograaf Mieke Schlaman (1946 – 2023). Voor meer dan veertig jaar lang legde Mieke onvermoeibaar vrouwen vast tijdens feministische golven; van protesten tot samenkomsten, van voorlichtingen tot alledaagse bezigheden. Altijd met het doel om de onzichtbare vrouw zichtbaar te maken. β€œDe vrouwenzaak zit in mijn DNA. Wij zijn meer dan de helft van de wereldbevolking en wij doen ertoe. Ik wil dat vrouwen serieus genomen worden.” 

Ondanks dat de foto's van Mieke Schlaman soms wel veertig jaar teruggaan in de tijd, maakt dat ze niet minder van deze tijd. Fotograaf en tekstschrijver Clara Sharell (1999) reageert en reflecteert op de beelden en laat zo het verleden, het heden en de toekomst met elkaar corresponderen.  

Let op: voor de opening meldt u zich aan door een e-mail te sturen naar emancipatie@denhaag.nl 

EN

For decades, women have been speaking out, leading to many positive improvements.  International Women's Day on March 8, however, remains an annual reminder of continued inequality. Despite the strides that have been made, there are still many challenges to gender equality worldwide.  

This exhibition focuses on photographs taken by activist photographer Mieke Schlaman (1946 - 2023). For more than forty years, Mieke tirelessly captured women during all feminist waves; from protests to gatherings, from educations to daily activities. Always with the goal of making the invisible woman visible. "The women's cause is in my DNA. We are more than half the world's population and we matter. I want women to be taken seriously." 

Even though Mieke Schlaman's photographs sometimes go forty years back in time, that does not make them any less actual. Photographer and writer Clara Sharell (b. 1999) reacts and reflects on the images, allowing the past, present and future to correspond with each other. 

You can register for the opening by sending an email to emancipatie@denhaag.nl 

Mogelijk gemaakt door Gemeente Den Haag