Literom en Literom Wereldliteratuur

Bevat recensies van boeken en artikelen over (internationaal bekende) schrijvers die zijn gepubliceerd in Nederlandse en Belgische dag- en weekbladen.