Uittrekselbank literatuur en jeugdliteratuur

De UittrekselBank is een databank over Nederlandstalige en anderstalige literatuur. De databank bevat uittreksels en korte besprekingen van boeken uit de wereldliteratuur en verwijzingen naar uittreksels die zijn verschenen in een groot aantal uittrekselboeken. Daarnaast zijn in het bestand uitgebreide en beknopte artikelen ('auteursportretten' en 'oriƫntatieteksten') over leven en werk van schrijvers opgenomen. Deze artikelen zijn in veel gevallen voorzien van verwijzingen naar websites die zijn gewijd aan de betreffende auteur. Ook thuis raadpleegbaar.