Een boek voor elke leeftijd

Prentenboeken en eerste leesboekjes. Hoe herken je ze? Aan het etiket op de rug van het boek! En leesboeken of informatieboeken voor als je 6, 10 of 15 bent? Aan het etiket! Jeugdboeken hebben we ingedeeld in A-, B-, C- en D-boeken. Die letters geven leeftijden aan. Eerste leesboekjes herken je aan het AVI-etiket. Dat heeft met leesniveau te maken. En de J op een etiket betekent dat het een informatief boek is.

Indeling op leeftijd

AB: BoekStartboekjes voor de allerjongste tot 2 jaar
AP:
Prentenboeken tot 4 jaar
AK: Prentenboeken vanaf 4 jaar
E: Eerste leesboekjes voor beginnende lezers
A: Tot 9 jaar
B: Van 9 tot 12 jaar
C: Voor 12 jaar en ouder
D: Voor 15 jaar en ouder
AJ: Informatieve boeken tot 9 jaar
J: Informatieve boeken vanaf 9 jaar
A-, B-, C- en D-boeken staan op alfabet in de kast. Zoek je bijvoorbeeld een boek van Carry Slee. Kijk dan bij de 'S'.

Leren lezen
De eerste leesboeken hebben AVI-etiketten op de rug van het boek. Het AVI niveau geeft het leesniveau aan. De leerkracht kan vertellen op welk niveau een kind (ongeveer) leest. Hier zie je welke boeken je bijvoorbeeld kunt lezen.

Hieronder de indeling:

AVI S: Startniveau
AVI M3: Groep 3
AVI E3: Einde van groep 3
AVI M4: Groep 4
AVI E4: Einde van groep 4
AVI M5: Groep 5
AVI E5: Einde van groep 5
AVI M6: Groep 6
AVI E6: Einde van groep 6
AVI M7: Groep 7
AVI E7: Einde van groep 7