Bibliotheek Den Haag presenteert toekomstvisie

Gepubliceerd op: 24 september 2020 17:01

De Bibliotheek Den Haag is meer dan boeken alleen. In de toekomst zal de Haagse bibliotheek nog belangrijker worden als een ontmoetingsplek met tal van activiteiten voor jong en oud. Dit staat te lezen in de vandaag gepresenteerde Beleidsvisie Bibliotheek in Beweging 2021-2025. Babylezen, taalcursussen, huiswerkbegeleiding, debattraining, studie, onderzoek, cursussen, lezingen en optredens. Jaarlijks komen in totaal 2.6 miljoen bezoekers naar de Haagse bibliotheken. Dat maakt Bibliotheek Den Haag de maatschappelijke instelling met de meeste bezoekers.

Wethouder Robert van Asten, Bibliotheken: “Een bibliotheek is allang niet meer de plek waar je muisstil boeken komt ophalen en inleveren. Bibliotheek Den Haag is een dynamische plek waar veel gebeurt. Een plek die belangrijk is in de buurt, de spil in de wijk en die past bij een stad die volop in ontwikkeling is.”

Om Hagenaars een leven lang met- en van elkaar te laten leren is een goede afstemming tussen een diverse collectie, toegankelijke activiteiten en vernieuwende programmering van belang. Nog meer dan voorheen ligt de nadruk op het stimuleren van ontmoeting en het aangaan van verbindingen met stadgenoten. Een snelgroeiende en diverse stad zoals Den Haag vraagt ook om nieuwe maatschappelijke voorzieningen. De roep om een laagdrempelige en toegankelijkeplek waar iedereen zich thuis voelt en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten is groot. Van Asten: “De bibliotheek is die plek waar verschillende generaties en mensen met diverse achtergronden elkaar ontmoeten. Het is een van de laatste plekken waar je gratis binnen kunt stappen. Die plekken worden steeds zeldzamer. Bovendien is de bibliotheek dé openbare plek waar mensen elkaar treffen. die elkaar anders niet tegenkomen, waar Hagenaars uit alle lagen van de bevolking in groten getale komen, daarin is de bieb uniek.”  

De Centrale Bibliotheek trekt 1,1 miljoen bezoekers per jaar. De bibliotheek heeft maar liefst 102.569 leden, heeft 644.712 boeken in de collectie en honderden activiteiten per jaar. Dankzij de samenwerking met vele Haagse culturele instellingen, brengt de bibliotheek niet alleen literatuur maar ook toneel, musea, muziek en film dichterbij.

Wijkbibliotheken
In 2021 bestaat Bibliotheek Den Haag uit 15 vestigingen: de Centrale Bibliotheek aan het Spui en 14 wijkbibliotheken verspreid door de stad. De Centrale Bibliotheek heeft een stedelijke functie, terwijl de wijkbibliotheken diep en stevig zijn verankerd in de wijken die ze bedienen. Van Asten: “Het profiel van de wijk bepaalt het profiel van de bibliotheek. Dus een bibliotheek in Bouwlust zal anders zijn dan eentje in Loosduinen. Zo zijn de wijkbibliotheken echt een spil in de wijk, waar de behoeften en vragen van de wijkbewoners leidend zijn.”

De wijkbibliotheken hebben een uitgebreid netwerk in de wijk en werken intensief samen met partners in het werkgebied. De vestigingen in de stadsdelen Leidschenveen-Ypenburg en in Loosduinen fungeren daarbij ook als Cultuurankers binnen het gemeentelijk cultuurbeleid.

Van Asten: “Ik streef naar één wijkbibliotheek per 30.000 inwoners waarbij we nu ruimte zien in Benoordenhout, Moerwijk/Spoorwijk en in de stadsgebieden die nieuw ontwikkeld worden, zoals CID en Binckhorst. Onlangs zijn we begonnen met de verbouwing van de nieuwe bibliotheek Bouwlust. De komende tijd worden er bijeenkomsten georganiseerd met betrokken organisaties en bewoners om op te halen wat zij verwachten van de nieuwe bibliotheek en van welke functies zij graag gebruik willen maken. Volgend jaar wordt deze wijkbibliotheek geopend.”

De bibliotheken in Loosduinen en Nieuw-Waldeck zijn dit jaar helemaal up to date gemaakt.  Bibliotheek Loosduinen is intensief verbouwd en opnieuw ingericht volgens de missie van de bieb: persoonlijke ontwikkeling, informatie en ontmoeting in onze stad. De bibliotheek in Nieuw-Waldeck is naast een ‘gewone bibliotheek’, ook een Cultuuranker. Daarom vinden er regelmatig culturele activiteiten, bijeenkomsten en evenementen plaats, bóvenop de reguliere culturele programmering vanuit de bibliotheken zelf. Nieuw-Waldeck heeft een nieuwe inrichting gekregen om beter toegerust te zijn op het uitoefenen van de cultuurankerfunctie.

Centrale Bibliotheek 
In het coalitieakkoord is afgesproken om 2 miljoen in te zetten voor de verbouwing van de Centrale Bibliotheek. Sinds de opening in 1995 is er weinig veranderd aan het gebouw, op de verbouwing van Studio B na. Sindsdien is de wereld en ook de stad enorm veranderd. Een herinrichting is daarom nodig om beter aan te sluiten op de eisen en wensen van deze tijd, maar ook om helemaal in lijn te komen met de missie, visie en ambities van de bibliotheek Den Haag.

Architectenbureau Mecanoo onder leiding van Francine Houben, heeft de afgelopen tijd in samenwerking met de bibliotheek gewerkt aan een ‘masterplan’.  In het plan is aandacht voor de mogelijkheden en onbenutte kansen van het gebouw waarbij meer ruimte is voor studieplekken, lokalen, taalles en debat. Een prachtige toekomstdroom die de komende tijd wordt uitgewerkt naar een concreet en betaalbaar plan voor de herinrichting van de Centrale Bibliotheek.

Online magazine
Wilt u ook lezen wat de plannen zijn van uw bibliotheek in de komende jaren? U leest het in een speciale online magazine via onderstaande knop.

Lees het online magazine

Heeft u vragen, suggesties of opmerkingen n.a.v. onze meerjarenbeleidvisie? U bent welkom die te mailen naar ame@bibliotheekdenhaag.nl.