Online databanken

 

Online databanken zijn websites met een complete encyclopedie bijvoorbeeld. Of een verzameling uittreksels van boeken en recensies. In al onze bibliotheken kan je op de computers gratis databanken van geselecteerde websites bekijken. Als je lid bent van de bibliotheek heb je ook toegang tot sommige databanken vanuit huis. 

 

Bekijk digitale bronnen van de online bibliotheek

 • Catalogus Koninklijk Conservatorium Bekijk details

  De bibliotheek beschikt over een grote verzameling naslagwerken, boeken, bladmuziek, tijdschriften en audiovisueel materiaal. Studenten, docenten en medewerkers kunnen gebruik maken van de bibliotheek en materialen lenen. Buitenstaanders zijn welkom om de collectie te raadplegen maar kunnen niet lenen. In de bibliotheek kunnen ook diverse databestanden worden geraadpleegd.

 • Catalogus Nederlands Muziek Instituut Bekijk details

  Het Nederlands Muziek Instituut (NMI) is het centrum voor muzikaal erfgoed in Nederland. De collectie bestaat globaal uit twee delen: een uitgebreide muziekbibliotheek en een omvangrijke collectie muziekarchieven. In deze catalogus kunt u zoeken naar boeken, tijdschriften, microfiches en bladmuziek van het Nederlands Muziek Instituut.

 • Digitale Bibliotheek voor Nederlandse Letteren Bekijk details

  De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) is een digitale collectie van teksten die behoren tot de Nederlandse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis van de vroegste tijd tot heden. De collectie representeert het hele Nederlandse taalgebied en komt tot stand door een samenwerking tussen de Taalunie, de Vlaamse Erfgoedbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag.

 • Literom en Literom Wereldliteratuur Bekijk details

  Bevat recensies van boeken en artikelen over (internationaal bekende) schrijvers die zijn gepubliceerd in Nederlandse en Belgische dag- en weekbladen.

 • Oefenen voor je theorie-examen Bekijk details

  Met dit programma kan je oefenen voor het theorie-examen voor je auto-, bromfiets-, of motorrijbewijs. Het programma is gemaakt door instructeurs, wordt up-to-date gehouden en je fouten worden geanalyseerd. Ook thuis raadpleegbaar.

 • Picarta Bekijk details

  Ben je op zoek naar een boek dat niet of niet meer in de collectie van Bibliotheek Den Haag aanwezig is? Zoek je meer informatie over een onderwerp die bij ons niet direct voorhanden is, bijvoorbeeld in (digitaal beschikbare) tijdschriftartikelen? Maak dan gebruik van de databank Picarta; hierin zijn de catalogi van meer dan 400 Nederlandse bibliotheken (Nederlandse Centrale Catalogus) geïntegreerd.

 • Uittrekselbank literatuur en jeugdliteratuur Bekijk details

  De UittrekselBank is een databank over Nederlandstalige en anderstalige literatuur. De databank bevat uittreksels en korte besprekingen van boeken uit de wereldliteratuur en verwijzingen naar uittreksels die zijn verschenen in een groot aantal uittrekselboeken. Daarnaast zijn in het bestand uitgebreide en beknopte artikelen ('auteursportretten' en 'ori├źntatieteksten') over leven en werk van schrijvers opgenomen. Deze artikelen zijn in veel gevallen voorzien van verwijzingen naar websites die zijn...

 • Yoleo - Kinderboeken Bekijk details

  Yoleo biedt kinderen (van +/- 8-12 jaar) ondersteuning bij het zelfstandig lezen. Met Yoleo wordt lezen makkelijker en kunnen kinderen zelf aan de slag.